Prin intermediul site-ului https://horizon-europe.com Societatea Network One Distribution SRL cu sediul în Str. Marcel Iancu 3-5, Sector 2, București, România, va procesa date cu caracter personal, după cum urmează:

Tipul de date prelucrat

A) email – colectate în cadrul formularului de contact de la adresa: https://horizon-europe.com/info-suport/

Scopul prelucrarii

Prelucram aceste date, în următoarele scopuri:

1. Comunicare

Avem nevoie de adresa dvs. de email pentru a trimite un răspuns referitor la solicitarea plasata prin intermediul prezentului formular de contact.

Adresa de email nu este stocata într-o baza de date și folosita ulterior în alte scopuri decât cel descris.

Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, compania Network One Distribution SRL este singuri beneficiar al datelor cu caracter personal. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului internațional de date sau o copie a acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: gdpr@nod.ro

Consimțământul

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.

Fără a avea consimțământul dvs. cu privire la prezentul regulament de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu putem să preluam solicitarea prin intermediul formularului de contact.

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Network One Distribution SRL la adresa gdpr@nod.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).

Prin neacordarea consimțământului sau prin revocarea lui, datele personale nu vor fi utilizate în scopul detaliat mai sus și anume a vă oferi un răspuns la solicitarea pe care doriți să o adresați.

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor procesate de Network One Distribution SRL în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: gdpr@nod.ro .

Drepturile dumneavoastră

Ca și persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
  * Puteti solicita datele prin notificare la adresa gdpr@nod.ro
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
  * Puteti realiza acest lucru prin solicitare la adresa gdpr@nod.ro
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
  * Puteti realiza acest lucru prin solicitare la adresa gdpr@nod.ro
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR).
  * Puteti realiza acest lucru prin solicitare la adresa gdpr@nod.ro cu subiectul “Restrictionare procesare date” .
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
  * Puteti realiza acest lucru prin solicitare la adresa gdpr@nod.ro cu subiectul “Export date”
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
  * Puteti realiza acest lucru prin solicitare la adresa gdpr@nod.ro cu subiectul “Opunere prelucrare date”.
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  * Puteți realiza acest lucru prin solicitare la adresa gdpr@nod.ro cu subiectul “Retragere consimțământ procesare date”
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate.
  * Menționam ca în prezent nu folosim mecanisme automate care au ca scop prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Perioada de retentie a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal descrise mai sus, nu vor fi stocate decât în istoricul email-urilor primite la adresa contact@horizon.ro pe o perioada de maxim 3 ani de la ultimul schimb de email-uri.